KONSULTASJON

STARTPAKKEN kr 1.600
Første konsultasjon 60 min + 30 min oppfølging
       Oppskrifter og menyforslag
Brev til legen ved behov

Første konsultasjon 60 min kr 990
Oppfølgende konsultasjon 45 min kr 750
Oppfølgende konsultasjon 30 min kr 490
Oppskrifter/Menyforslag kr 150
Brev til legen kr 50

OPPFØLGENDE KONSULTASJONER
30 min     kr 490
45 min     kr 750
60 min    kr 990