KONSULTASJON

STARTPAKKEN kr 1.700
Første konsultasjon 60 min + 30 min oppfølging
       Oppskrifter og menyforslag
Brev til legen ved behov

Første konsultasjon 60 min kr 1.100
Oppfølgende konsultasjon 45 min kr 850
Oppfølgende konsultasjon 30 min kr 550
Oppskrifter/Menyforslag kr 150
Brev til legen kr 50

OPPFØLGENDE KONSULTASJONER
30 min     kr 550
45 min     kr 850
60 min    kr 1.100