Pris

ERNÆRINGSVEILEDNING KONSULTASJON

Første konsultasjon 60 min kr 1.100
Oppfølgende konsultasjon 45 min kr 850
Oppfølgende konsultasjon 30 min kr 550
Oppskrifter/Menyforslag kr 150
Brev til legen kr 50

OPPFØLGENDE KONSULTASJONER
30 min     kr 550
45 min     kr 850