Ernæringsveiledning for en Bedre Hverdag


Anne-Grete er nevrofysiolog og mangeårig forsker på livstilssykdommer og legemiddelbruk.

Hun har gjennom sin praksis bred erfaring med kostholdsendringer som kan redusere stoffskifteproblemer, irritabel tarm (IBS), prediabetes, overvekt, hodepine og ulike typer intoleranser.

Hun har spesialisering i SIBO (bakteriell forstyrrelse i fordøyelsen), og er under utdanning i Functional Nutrition ved Institute of Functional Medicine, USA.

Livsstilsendring

Å endre noe du pleier å gjøre kan være krevende, og særlig når det gjelder kostholdet ditt!

Anbefalingen må være gjennomførbar, slik at den ikke medfører en (usann) bekreftelse på at du er et håpløst tilfelle.

Ved Mat er Medisin får du motiverende undervisning om kosthold gjennom en endringsprosess. Du følges opp over en periode slik at du kommer i gang med endringer som fungerer.