Kroniske sykdommer fremstår som en bekymringsfull epidemi.

Kroniske sykdommer rammer stadig større deler av befolkninger i den industrialiserte verden.

Det blir etterhvert klart, også for helsemyndigheter, at medisiner ikke nødvendigvis er eneste løsning.

Et viktig tilbud for hver enkelt person vil være forebyggende alternativer hvor man tar vare på og styrker det man har – helsen!

Livssituasjon og kosthold påvirker helsen. Det er ikke helt ukjent at stress forverrer vanlige kroniske helseplager som astma, allergi, autoimmun sykdom, svekket immunforsvar, diabetes, matintoleranse, eksem, fordøyelsesproblemer, IBS, hjerte-karsykdom, angst, søvnproblemer, stoffskifteplager og revmatiske lidelser som leddgikt.

Ønsker du å vite hvilke konkrete endringer i kostholdet du kan gjøre?


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.