+ 474 000 28

Ernæringsveiledning Kostholdsveiledning Livsstilsendring i tråd med Funksjonell Ernæring


Anne-Grete er nevrofysiolog og mangeårig forsker på livstilssykdommer og legemiddelbruk.

Hun søker ny kunnskap, og er under utdanning i Functional Nutrition ved Institute of Functional Medicine, USA.

Du får grundig veiledning i en ønsket livstilsendring. Det er viktig med en motiverende veileder som finner de riktige løsningene tilpasset din fysiologi og livssituasjon.

Første konsultasjon er vanligvis 60 min. Noe av samtalen handler om sykehistore, livsstilsvalg og livssituasjon. Å starte med kostholdsendringer er krevende, og forberedelse og motivasjon er viktig i løpet av konsultasjonen. Det er avgjørende at veiledningen er gjennomførbar, slik at den ikke medfører en (usann) bekreftelse på at man er et håpløst tilfelle.

Kunnskap og forståelse er viktig ved gjennomføring av smarte endringer.

Anbefalingen fra Anne-Grete er skriftlig. Du kan gjennom endringsprosessen trygt følge planen uten å bekymre deg for om du har glemt noe viktig.