+ 474 000 28

Veiledning som kan skape en Livstilsendring


Anne-Grete er nevrofysiolog og mangeårig forsker på livstilssykdommer og legemiddelbruk.

Hun søker stadig ny kunnskap, og er under utdanning i Functional Nutrition ved Institute of Functional Medicine, USA.

Du får grundig veiledning i en ønsket livstilsendring. Det er viktig med en motiverende veileder som finner de riktige løsningene tilpasset din fysiologi og livssituasjon.

Første konsultasjon er vanligvis 60 min. Det innebærer samtale om hva du ønsker, og kartlegging av sykehistorie, kosthold og livssituasjon. Å starte med kostholdsendringer er krevende, og forberedelse og motivasjon er en viktig del av konsultasjonen. Det er avgjørende at anbefalingen er gjennomførbar, slik at den ikke medfører en (usann) bekreftelse på at man er et håpløst tilfelle.

Kunnskap og forståelse er viktig ved gjennomføring av smarte endringer.

Anbefalingen fra Anne-Grete er skriftlig. Du kan gjennom endringsprosessen trygt følge planen uten å bekymre deg for om du har glemt noe viktig.