+ 474 000 28

FUNKSJONELL MEDISIN – ÅRSAKSSAMMENHENG livsstil og sykdom

Frisk igjen?

Kroniske sykdommer omtales nå av mange fagpersoner som en epidemi.

Stadig mer forskning viser til sammenhenger mellom sykdommer, matvaner og livsstil.

Som mangeårig forsker på legemiddelbruk ved livsstilssykdommer er det naturlig å søke mer kunnskap om mulige sammenhenger mellom livsstil og kroniske sykdommer.

I USA er funksjonell medisin etablert av leger som er opptatt av betydningen av endret livsstil fremfor pillebruk. Bruk av medisiner utelukkes på ingen måte, men veiledning i ernæring og livsstil er viktige faktorer i veiledning mot bedre helse. Disse legene er knyttet til Institute of Functional Medicine.

Har du svakt immunforsvar, fordøyelsesproblemer, hormonelle svingninger, betennelsestilstander eller stoffskifteproblemer?

Stress, mangel på enkelte næringsstoffer, mye sukker, sprøytemiddelrester, parfymer, ulike e-stoffer,  disse faktorene slår alltid negativt ut for helsen i det lange løp. Ingen har så langt blitt friskere av å spise marshmellows. Kanskje et øyeblikks glede og rus. Og det kan være ok av og til. Men friskere blir du ikke.

Samarbeid med leger – I det medisinske fagmiljøet er det en økende interesse og forståelse for betydningen av sammenhengen mellom mat og helseproblemer også i Norge. Flere leger på østlandet sender personer med livsstilsplager til Mat er Medisin. De følges opp underveis med blodprøver eller tester som rekvireres av legen. Denne løsningen har gitt gode resultater i min praksis.