Frisk igjen?

Kroniske sykdommer omtales som en epidemi.

Stadig mer forskning viser til mulige sammenhenger mellom sykdommer, matvaner og livsstil.

I USA er funksjonell medisin etablert av leger som er opptatt av betydningen av endret livsstil fremfor pillebruk. Bruk av medisiner utelukkes på ingen måte, men veiledning i ernæring og livsstil er viktige faktorer i veiledning mot bedre helse. Disse legene er knyttet til Institute of Functional Medicine.

Faktorer som særlig ser ut til å påvirke oss negativt er kronisk stress, mangel på næringsstoffer (ensidig kosthold eller mye ferdigmat), mye sukker, sprøytemiddelrester, parfymer, ulike e-stoffer.

Overrasker dette deg?

Samarbeid med leger – Det er en gryende interesse og forståelse for betydningen av sammenhengen mellom mat og helseproblemer også i Norge. Flere leger på østlandet sender personer med livsstilsplager til Mat er Medisin. De følges opp underveis med blodprøver eller tester som rekvireres av legen. Denne løsningen har gitt gode resultater i min praksis.


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.