+ 474 000 28

Kan jeg bli frisk igjen?

Kroniske sykdommer omtales av mange fagpersoner som en epidemi.

Stadig mer forskning viser til sammenhenger mellom sykdommer, matvaner og livsstil.

Som mangeårig forsker på legemiddelbruk ved livsstilssykdommer har det for meg vært helt naturlig å søke kunnskap om mulige sammenhenger mellom livsstil og vanlige kroniske sykdommer. Det er for meg et mysterium at det finnes leger som ikke er supernyskjerrige på nyere tenkning innen medisin. I USA er det en stor bevegelse blant leger for veiledning i endret livsstil fremfor pillebruk. Bruk av medisiner utelukkes på ingen måte, men veiledning i ernæring og livsstil er viktige faktorer i veiledning mot bedre helse. Disse legene er knyttet til Institute of Functional Medicine.

Løsningen ligger i kunnskap.

Sliter du med et svakt immunforsvar (også autoimmune sykdommer), fordøyelsesproblemer, hormonelle svingninger, betennelsestilstander eller stoffskifteproblemer?

Stress, lite næringsstoffer, mye sukker, sprøytemiddelrester, parfymer, ulike e-stoffer,  disse faktorene slår alltid negativt ut for helsen i det lange løp. Ingen har så langt blitt friskere av å spise marshmellows. Kanskje et øyeblikks glede, og rus. Og det kan være ok av og til. Men friskere blir du ikke.

Samarbeid med leger – I det medisinske fagmiljøet er det en økende interesse og forståelse for betydningen av sammenhengen mellom mat og helseproblemer også i Norge. Flere leger på østlandet sender personer med livsstilsplager til Mat er Medisin. Det er da naturlig med oppfølgende blodprøver eller tester av spesielle mage-tarmlidelser rekvirert av legen. Denne løsningen har gitt gode resultater med endrings-veiledning i min praksis.