Situasjoner som skaper stress og som varer over flere dager, måneder eller år er helseskadelig. De fleste av oss kjenner til ulike typer hendelser som er stress for kroppen.

Fysisk stress som kraftige muskelanstrengelser, en mat-relatert intoleranse eller allergi, eller en virus- eller bakterieinfeksjon.

Psykisk stress kan være knyttet til blant annet bekymring for et barn, problematisk forhold til en kollega, partner, noen i familien eller sorg.

Det vi kaller stress betegner en fysiologisk prosess i kroppen som krever noe ekstra. Dette involverer blant annet en rekke hormoner. Vi er skapt for å kunne tåle påkjenninger. Det er derimot svært ugunstig med vedvarende signaler fra kroppen eller hjernen om en nødsituasjon.

Enkelte matvarer har en stresslignende effekt i kroppen hos noen. Vedvarende inntak av denne matvaren betyr da at kroppens forsvarsmekanismer aktiveres hver gang denne maten spises. Det kan være den mest vanlige og anbefalte matvare man kjenner. Det kan være vanskelig å finne ut av siden reaksjonene i kroppen er forsinket i forhold til når maten ble spist.

Du kan få god hjelp av en ernaringsterapeut som har erfaring med helseproblemer knyttet til intoleranser eller allergier. Allergier finner de fleste ut av på egen hånd siden symptomer og plager gjerne opptrer kort etter at man kommer i kontakt med allergenet. Det kan likevel være kryssreaksjoner mellom forskjellige allergener som kan være forvirrende.

Ønsker du å vite mer om stressreaksjoner i forhold til matintoleranser eller allergier kan du ta kontakt med meg for mer informasjon.


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.